Siemiradzki

Henryk Siemiradzki „Pochodnie Nerona” 1876

technika: olej na płótnie; wymiary: 385 x 704 cm

Dar artysty, 1879, który zapoczątkował zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie.

Tak szczegółowych badań tak wielkiego obrazu jeszcze nie było w Muzeum Narodowym w Krakowie. W  lipcu bieżącego roku w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach będą prowadzone badania technologiczne obrazu Henryka Siemiradzkiego Pochodnie Nerona. Specjalistyczny sprzęt został przewieziony do Sukiennic z LANBOZ-u. Projekt badawczy poprzedza wielką,  monograficzną, międzynarodową wystawę prac Henryka Siemiradzkiego (1843–1902), która jest organizowana przez Państwową Galerię Trietiakowską w Moskwie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warszawie.

Projekt „Analiza warsztatu Henryka Siemiradzkiego na podstawie dzieł znajdujących się w zbiorach MNK i innych kolekcji” trwa już od ubiegłego roku.  Ma on na celu rozpoznanie warsztatu malarskiego artysty, materiałów jakich używał, palety, budowy technologicznej i technicznej oraz historii wytypowanych obrazów. Dotychczas przeanalizowano 19 olejnych prac artysty, a obecnie podjęte zostały działania określające technikę wykonania czołowego dzieła sławnego malarza.

W ramach badań wykonane zostaną fotografie całego obrazu w promieniowaniu analitycznym (rentgen,podczerwień, ultrafiolet), przeprowadzone analizy składu pierwiastkowego warstwy malarskiej nieinwazyjną metodą XRF oraz pobrane mikropróbki do badań innymi metodami, co pozwoli na określenie rodzaju pigmentów i innych materiałów użytych przez artystę w malowidle.

pochodnie k. kowalik - pracownia fotograficzna MNK

Badania dzieła Henryka Siemiradzkiego „Pochodnie Nerona” w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (oddziale MNK) Fot. K. Kowalik – pracownia fotograficzna MNK.

Ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa, zdjęcia zostaną wykonane w czasie, gdy Galeria nie jest dostępna dla zwiedzających. Inne badania goście Muzeum będą mogli obserwować podczas zwiedzania. Analizy przeprowadzą pracownicy MNK  – Lanbozu (dr Anna Klisińska – Kopacz, mgr Piotr Frączek, mgr Michał Obarzanowski) i Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach (mgr Dominika Sarkowicz, mgr Marzena Sieklucka) we współpracy z naukowcami z innych instytucji: ASP w Krakowie oraz UJ. Koordynacja projektu: Dominika Sarkowicz.

Celem projektu „Analiza warsztatu Henryka Siemiradzkiego na podstawie dzieł znajdujących się w MNK  i innych kolekcji” jest rozpoznanie warsztatu malarskiego artysty , w tym identyfikacja budowy technologicznej i technicznej wytypowanych obrazów, ich historii oraz zastosowanych materiałów i palety malarza. Istotną częścią badań jest określenie cech charakterystycznych opracowania malarskiego w pracach olejnych H. Siemiradzkiego.

Metody badawcze: analiza wizualna, fotografia analityczna (RTG, IR, UV) i w świetle widzialnym, badania metodami spektralnymi (XRF, FTIR, SEM EDS, RS, XRD ) i mikroskopowymi (analiza przekrojów poprzecznych warstw stratygraficznych, analiza mikrochemiczna), analiza z zakresu historii sztuki, badania archiwalne, kwerendy.

k. kowalik -pracownia

Fot. K. Kowalik – pracownia fotograficzna MNK.

pochodnie_badania_450_5

Fot. K. Kowalik – pracownia fotograficzna MNK.

Realizacja: Dotychczas wykonano szczegółowe badania 16 prac olejnych (finalnych i szkicowych) z kolekcji MNK. Analizy zostały poszerzone o 3 obiekty z Muzeum Narodowego w Warszawie (dwa w trakcie badań).

W lipcu planowane są badania czołowego dzieła Henryka Siemiradzkiego należącego do zbiorów MNK – Pochodni Nerona.

Efekty: Wyniki badań dla każdego obrazu zawarte są w osobnej dokumentacji zawierającej również (dotyczy większości obiektów): opis techniki wykonania, sposobu malowania, opis inwentaryzacyjny oraz analizę malowidła z zakresu historii sztuki.

Na podstawie dotychczasowych badań można podjąć próbę określenia warsztatu H. Siemiradzkiego – rysują się jego cechy charakterystyczne, rozpoznano zindywidualizowany sposób malowania, zebrano spory materiał na temat palety artysty i stosowanych materiałów malarskich.

pochodnie_badania_450_1

Fot. K. Kowalik – pracownia fotograficzna MNK.

Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie http://www.muzeum.krakow.pl