A Christie's auctioneer conducts an auction of American Furniture and Folk Art and John James Audubon's 'The Birds of America' at Christie's auction of in New York… …pierwsze przedsiębiorstwo aukcyjne zajmujące się wyłącznie licytacją dzieł sztuki założył James Christie w 1766 roku  w Londynie? Ceny były początkowo umiarkowane: portret Holbeina sprzedano za cztery funty i osiemnaście szylingów, Tycjana za dwie gwinee w złocie. Dwa lata później van Dyck osiąga dwieście piętnaście gwinei, a „Adoracja Trzech Króli” Rembrandta – trzysta dziewięćdziesiąt.