NPG x136778; Halima Nalecz by Bob CollinsA właściwie Halina Maria Nałęcz Nowohońska. Polska kolekcjonerka i malarka. Urodziła się 2 lutego 1914 roku na Wileńszczyźnie. Ukończyła studia malarskie na Uniwersytecie, a następnie wyszła za mąż. Po burzliwym czasie, jakim była druga wojna światowa, w 1949 roku wyjechała do Anglii, gdzie pracowała w przędzalni bawełny w Manchesterze. Po 5 latach ciężkiej pracy, wyprowadza się,  wraz z drugim mężem, do Londynu, i to właśnie tutaj przyjmuje pseudonim artystyczny “Halima”. W 1957 roku, w domu przy 7 Porchester Palce, w lokalu, który jeszcze do niedawna był rzeźnią, artystka otworzyła galerię sztuki nowoczesnej o nazwie “Drian”, która nieprzerwanie funkcjonowała do 1998 roku. Eksponowano w niej powojenną europejską i światową sztukę nowoczesną, nie zapominając o polskich artystach. Halima nie ograniczała się do jednej działalności, rozwiała się także artystycznie, a jej twórczość jest nadal ceniona.

halima1

Halima Nałęcz, źródło: http://www.bonhams.com/

Interesowała ją także sztuka figuratywna nasycona intensywnymi kolorami. W połowie lat 60. XX wieku, artystka inspiruje się przyrodą, naturą, a w jej pracach widać ewidentnie fascynację sztuką europejską. Jej twórczość emanuje dynamizmem, ekspresją oraz energią.
Halima podróżowała po Europie nawiązując kontakty z młodymi artystami. Inwestowała w ich twórczość. Było to dość ryzykowne, gdyż nie miała pewności, czy twórcy osiągnął sukces, ale jak sama twierdziła “Bardzo wiele galerii było przede wszystkim komercyjnymi; brały do siebie tylko tych artystów, których łatwo było sprzedać. Ale ja byłam temu przeciwna. Wystawiałam twórców, którzy byli trudni. I jeśli mam satysfakcję, to przede wszystkim dlatego że przetrwałam trudny okres. Że dzisiaj ci trudni malarze są znani na świecie, a o tych łatwych dawno już zapomniano”.
halimy-nalecz
George Downs, Martwa natura z czaszką, źródło: http://o.pl/

Obecnie duża część jej zbioru znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wszystko można obejrzeć w katalogu opracowanym przez MNG:
http://issuu.com/muzeumnarodowegdansk/docs/halima-issu2?e=0/2286310

ER