Jakie są sposoby potwierdzania autentyczności dzieła? Jest kilka niezbędnych etapów, które prowadzą do uzyskania odpowiedzi na najważniejsze dla eksperta pytanie. Przeprowadza się przede wszystkim testy chemiczne i mikrochemiczne, następne czynności to spektrografia i spektroskopia oraz badanie ultrafioletem i w podczerwieni.

sposoby-badania

(1, 2) Spektroskopowe badanie podłoża– przy użyciu niewielkiej próbki można zbadać w jakim stopniu pigmenty, spoiwa, kleje i werniksy mogą być łączone z konkretną epoką historyczną. W przypadku dzieł van Megeeren’a, na powierzchni obrazów wykryto fenol i formaldehyd, czyli substancje nieznane aż do XIX wieku, co przesądziło o potwierdzeniu fałszerstwa.

(3, 4) Analiza mikroskopowa służy do badania procesu “starzenia się” wierzchnich warstw farby- występowanie krakelury (czy jest naturalna czy “wywołana” sztucznie, głęboka czy wierzchnia) oraz badanie pigmentów- ich przejrzystości i rozmiaru.

(5) Ewaluacja fizycznych właściwości obrazu– bada elastyczność powierzchni i przesuszenie spoiwa.

(6) Ultrafiolet pozwala na ocenę w jakim stopniu dzieło zostało odrestaurowane czy przemalowane. Dzięki niemu można zobaczyć, czy pod obrazem, który widać gołym okiem był wcześniej namalowany inny obraz.

(7, 8, 9) Podczerwień pozwala wykryć szkice znajdujące się na płótnie i siatki, które artyści rysują aby przenieść wcześniej przygotowany szkic na płótno o większym rozmiarze.