Zachęta-OłowskaPaulina Ołowska. Czar Warszawy. 01.03.2014- 27.04.2014 – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.

To pierwsza tak obszerna prezentacja twórczości Pauliny Ołowskiej w Polsce, pokazująca wielowątkowość zarówno tematyki, jak i metod pracy artystki. Zawiera malarstwo, rzeźbę, scenografię, instalacje, neon, asamblaż, rysunek, kolaż i tkaninę, oraz przygotowaną specjalnie na wystawę nową instalację – sklep z kolekcją mody firmy Clemens en August.
-> http://www.zacheta.art.pl

06 Czesław Makowski_Wyżeł_1919Ecce Animalia. 8.03.2014  – 15.06.2014 – Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Międzynarodowa, zbiorowa wystawa poświęcona zwierzęcej podmiotowości i indywidualności oraz relacjom między ludźmi a zwierzętami. Artyści podejmują nową problematykę związaną ze zwierzęcą podmiotowością i indywidualnością oraz złożonością stosunków pomiędzy ludźmi a pozostałymi gatunkami zwierząt. Sztuka staje się częścią dyskursu animal studies, w tym krytycznej analizy dotychczasowego, tradycyjnego podejścia do zwierząt, zarówno w samej sztuce, jak i w problematyce pozaartystycznej. -> http://www.rzezba-oronsko.pl

SztukaRumuniiKILKA GRAMÓW CZERWONEGO, ŻÓŁTEGO, NIEBIESKIEGO. Nowa sztuka z Rumunii. 11.03.2014.- 08.06.2014, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa.

Wystawa „Kilka gramów czerwonego, żółtego, niebieskiego. Nowa sztuka z Rumunii” jest szeroko zakrojoną prezentacją najnowszej sztuki rumuńskiej. Do udziału w niej zostali zaproszeni artyści młodego pokolenia, które począwszy od połowy lat 2000 bardzo wyraźnie zaczęło manifestować swoją obecność na scenie artystycznej, lokalnej i międzynarodowej. Pokolenie trzydziestokilkuletnich artystów rumuńskich dorastało w czasach komunizmu, było świadkiem rozpadu i upadku systemu, a także doświadczało gwałtownej inwazji kultury konsumpcyjnej i szeroko rozumianych „zachodnich wzorców” stylu życia w rodzimym społeczeństwie; to wszystko dostarczyło im wyjątkowej perspektywy, z której podejmują artystyczne refleksje i formułują komentarze na temat obserwowanych przemian. -> http://csw.art.pl

Fale-subiektywna-historia-polskiego-strit-artu-jpgFALE. Subiektywna historia polskiego strit artu. 14.03.2014- 21.04.2014, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

„FALE. Subiektywna historia polskiego strit artu”  jest pogłębionym i krytycznym spojrzeniem na to czym jest street art z perspektywy jego najważniejszych współtwórców: Mariusza ‚M-city’ Warasa, Adama ‚Ixi Color’ Jastrzębskiego oraz Sławka ‚Zbioka’ Czajkowskiego, którzy pełnią tu rolę nie artystów, a kuratorów, tak by wystawa nie była syntetycznym katalogiem dzieł i wyrazistych postaci polskiej sceny street artu, a całościową, egalitarną prezentacją zjawiska. -> http://www.pgs.pl

gierymskiAleksander Gierymski 1850 – 1901. 20.03.2014-10.08.2014, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Wystawą dzieł jednego z najwybitniejszych malarzy polskich drugiej połowy XIX wieku Muzeum Narodowe w Warszawie powraca do tradycji prezentacji twórczości artystów ze środowiska warszawskiego. Na wystawie zaprezentowana zostanie niemal cała dostępna spuścizna Aleksandra Gierymskiego – ok. 120 obrazów i szkiców olejnych, ok. 70 rysunków, jeden szkicownik, a także blisko 110 drzeworytów wykonanych według rysunków Gierymskiego oraz zespół fotografii modeli pozujących artyście. Większość prac pochodzi ze zbiorów MNW, pozostałe wypożyczono z osiemnastu muzeów polskich, dwóch instytucji zagranicznych oraz z wielu kolekcji prywatnych. Jest to pierwszy po 76 latach tak wszechstronny i kompletny pokaz dorobku artystycznego malarza. -> http://www.new.mnw.art.pl

NakładanieErna Rosenstein. NAKŁADANIE. 25.03.2014-25.05.2014, Królikarnia, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Nakładanie to istota procesu twórczego Erny Rosenstein (1913-2004), zarazem tytuł kolażu z 1965 roku znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Składa się on z kawałka papieru ściernego oraz elementów narysowanych i namalowanych przez artystkę: wyciętych fragmentów surrealistycznego rysunku i ociekającego abstrakcyjnymi formami gwaszu. Te kilka warstw doskonale pokazuje, w jaki sposób pracowała Rosenstein. Płynnie przechodziła od rysunku do malarstwa, od malarstwa do obiektu. Często łączyła różne techniki, nakładając kolejne warstwy, poddając je działaniu czasu, naznaczając je swoją sygnaturą wbudowaną w kompozycję, jak i poetyckimi tytułami. -> http://krolikarnia.mnw.art.pl

Lebenstein_Figura_w_szarym_wnetrzuJan Lebenstein. 31.03.2014 – 10.08.2014, Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Retrospektywna wystawa jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych prezentująca jego twórczość od debiutu po okres dojrzały. Pokazane zostaną najbardziej znane cykle: Pejzaże (1954-1955), Figury we wnętrzu (1956), Figury kreślone (1958), Figury osiowe (1961-1962), Potworne zwierzęta (1964-1965), kompozycje inspirowane mitologią grecką i rzymską (1967-1975), obrazem Bocklina Wyspa umarłych (1975) oraz poetyką fin de siècle’u. Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada najbogatszą w kraju kolekcję prac Jana Lebensteina, liczy ona 126 dzieł, są wśród nich rysunki, gwasze, grafiki i obrazy olejne.

Gierymski_Insurgent_patrolMaksymilian Gierymski. Dzieła – inspiracje – recepcja. 25.04.2014 – 10.08.2014, Muzeum Narodowe w Krakowie.

Muzeum Narodowe w Krakowie przypomina twórczość Maksymiliana Gierymskiego (1846–1874), jednego z najbardziej znanych malarzy polskich XIX wieku, związanego z kolonią artystyczną w Monachium. Pretekstem wystawy stała się przypadająca w tym roku 140. rocznica śmierci artysty. Twórca, który zmarł młodo, zaledwie w wieku 28 lat, pozostawił dorobek inspirujący kolejne pokolenia artystów, dając początek pierwszej polskiej szkole pejzażowej. Muzeum Narodowe w Krakowie pokazuje nie tylko dzieła Gierymskiego, ale także innych twórców z kręgu monachijskiego. Dlatego obok 55 obrazów olejnych, 55 prac na papierze tego artysty, zobaczymy też dzieła artystów polskich, niemieckich, francuskich oraz węgierskich. -> http://www.muzeum.krakow.pl

kubrickStanely Kubrick. 04.05.2014-14.09.2014, Muzeum Narodowe w Krakowie.

Jest to pierwsza w świecie wystawa, która w kompleksowy sposób prezentuje życie i twórczość Stanleya Kubricka. Wystawa obejmuje około 1000 eksponatów, w tym liczne materiały audiowizualne. Metody pracy Kubricka ukazane zostaną przez dokumentację filmów: scenariusze, szkice produkcyjne, dokumenty, fotografie, kostiumy, rekwizyty. Wiele z tych archiwalnych materiałów pokazywanych jest po raz pierwszy! Instalacje przestrzenne oddają atmosferę danego filmu za pomocą odpowiedniego oświetlenia, obrazów i dźwięków, a także projekcji fragmentów filmów. Pośród obiektów prezentowanych na wystawie znajdą się również używane przez Kubricka specjalne obiektywy i kamery, dzięki którym jego obrazy przeszły do historii  filmu jako innowacyjne. Ponadto prace fotograficzne autorstwa S. Kubricka dla czasopisma „Look” z pierwszych lat jego kariery,  rekonstrukcje scenografii, modele wraz z towarzyszącą im bogatą oprawą multimedialną dopełniają całości koncepcji wystawy, stworzonej oraz skierowanej zarówno do miłośników i znawców kina, jak również do widzów, pragnących dopiero zapoznać się z twórczością jednej z ikon historii filmu światowego: Stanleya Kubricka.
-> http://www.muzeum.krakow.pl

czeski senWładcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914. 06.05.2014-07.09.2014, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.

Wybitne dzieła symbolizmu czeskiego – oniryczne kompozycje, bajkowe tematy, fantastyczne postacie – zawładną w maju Galerią Międzynarodowego Centrum Kultury. Po raz pierwszy w Polsce tak szeroko przedstawione zostanie zagadnienie czeskiego symbolizmu – symbolizmu, jaki na tak wielką skalę i na tak wysokim poziomie artystycznym nigdy w Polsce nie zaistniał. Na wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914 znajdzie się ponad 130 dzieł – obrazów, rysunków, grafik, rzeźb i obiektów ceramicznych – pochodzących z kilkudziesięciu kolekcji, zarówno publicznych, jak i rzadko pokazywanych zbiorów prywatnych.
-> http://www.mck.krakow.pl

jasienskiWspomnienie „Mangghi”. Wystawa kolekcji Feliksa Jasieńskiego.  13.06.2014  –  17.05.2015, Kamienica Szołayskich, Muzeum Narodowe w Krakowie.

Nowa, stała ekspozycja prezentowana będzie w wyremontowanych wnętrzach Kamienicy Szołayskich – Oddziale MNK. Przypomni wyjątkową w dziejach kultury polskiej postać Feliksa Jasieńskiego (1861–1929) – kolekcjonera, polskiego patrioty, a także mecenasa sztuki i przyjaciela artystów, publicysty i krytyka. Wydarzenie wpisuje się w narrację tego miejsca, poszerzając ją o opowieść o tym niezwykłym krakowianinie i obywatelu świata, człowieku przełomu wieków. Wystawa zaprezentuje wybór z bezcennej, podarowanej MNK w 1920 roku, bogatej kolekcji Jasieńskiego, liczącej około 15 tys. pozycji inwentarzowych, obejmującej sztukę polską, europejską i orientalną – ze szczególnym uwzględnieniem sztuki japońskiej.
-> http://www.muzeum.krakow.pl

SzymborskaZ pozdrowieniami od Wisławy Szymborskiej i Herty Müller. 01.07.2014, Gdańska Galeria Miejska Güntera Grassa, Gdańsk.

Inspirując się twórczością swojego patrona Gdańska Galeria Güntera Grassa kładzie szczególny nacisk na promowanie zjawisk kulturalnych, poprzez integrację poszczególnych dziedzin artystycznych w ciekawych, a czasem zaskakujących projektach. Idealną okazją do zaprezentowania nietypowego mariażu sztuk wizualnych i literatury jest wyjątkowy pokaz „Wyklejanek” poetki-noblistki Wisławy Szymborskiej, której będą towarzyszyły kolaże pisarki-noblistki Herty Müller, w pomieszczeniach Gdańskiej Galerii pisarza/plastyka/noblisty Güntera Grassa. Wystawa wyklejanek Wisławy Szymborskiej została pokazana po raz pierwszy w lutym 2013 roku w krakowskiej PRACOWNI, w Pałacu pod Baranami, przy okazji obchodów pierwszej rocznicy śmierci Poetki. W roku 2013 była pokazywana w Rzymie, Madrycie, Norymberdze, Kórniku, Makau. W 2014 będzie pokazywana w Krakowie, Sofii, Budapeszcie, na Sardynii, oraz w Gdańsku. Z kolei kolaże Herty Müller znane są polskiemu odbiorcy jedynie w postaci publikacji książkowej. Gdańska Galeria Güntera Grassa będzie miała zaszczyt zaprezentować te prace w oryginale już w lipcu.
-> http://www.ggm.gda.p

picassoPicasso. Dali. Goya. Tauromachia – walka byków. 25.07.2014-16.11.2014, Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Korrida, niezwykle kontrowersyjny i ekscytujący spektakl fascynuje od tysiącleci. Wystawa Picasso Dali Goya. Tauromachia – walka byków prezentuje dzieła stworzone przez najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie – Pabla Picassa, Salvadora Dalego i Francisco Goyę – i ich podejście do jednego z archetypów naszej cywilizacji: walki byków.
Walka byków widziana jest jako konfrontacja wolności i brutalnej siły, metafora ucisku czy zdolności do sprzeciwienia się jej. Siła arystokracji w czasach Goi, siła Franco przeciwko której walczył Picasso, fizyczna siła w twórczości Dalego czy siła faszyzmu przeciwko zwykłym ludziom u Wróblewskiego. Osią ideową wystawy jest metaforyczna walka dobra ze złem, fizyczności i duchowości, wewnętrzna walka człowieka.
-> http://galeriamiejska.pl

AF