07.03.2015 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku zakupiło do swych zbiorów obraz Alegoria przemijania autorstwa Philippa Sauerlanda. Pomyślna transakcja była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obraz znalazł się w ofercie wiedeńskiego Domu Aukcyjnego Dorotheum na licytacji, którą przeprowadzono w hotelu Marriott w czeskiej Pradze. Cena wywoławcza wynosiła blisko 30 tys. zł., ostatecznie za dzieło zapłacono ponad 120 tys. zł.

z17536305Q,Martwa-natura-autorstwa-Philippa-Sauerlanda

Philipp Sauerland urodził się w 1677 roku w Gdańsku. Wiadomo, że pochodził z rodziny artystycznej, lecz sam nie figuruje na kartach ksiąg cechu malarzy gdańskich. Nazywany był specjalistą w dziedzinie martwych natur, doskonałym malarzem zwierząt, owoców, muszli i kwiatów. Podróżował do Berlina, Wiednia, po śmierci ojca w 1716 r. zamieszkał we Wrocławiu. Przyjmuje się, że zmarł w roku 1760.
Wiek XX sprawił, że Sauerland stał się artystą zapomnianym. W ostatnim czasie, głównie na rynku antykwarycznym, pojawiły się nieznane dotąd obrazy jego autorstwa. Pozwala to na głębsze poznanie jego twórczości oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat barokowego malarstwa Gdańska oraz Wrocławia.

Alegoria przemijania (obraz wykonany techniką olejną, na płótnie, dublowany, o wymiarach 38 na 34 cm) jest najprawdopodobniej tym samym dziełem, które należało do gdańskiej kolekcji Duisburga, określanym w źródłach jako Alegoria vanitas. To jedno z najwcześniejszych zachowanych dzieł artysty, które powstało jeszcze w czasie pobytu Sauerlanda w Gdańsku.

Obraz ma już przygotowane miejsce w Galerii Malarstwa Gdańskiego w Oddziale Sztuki Dawnej MNG, przy ul. Toruńskiej 1 i niebawem będzie można go tam podziwiać.

Oprac. na podstawie:
– mng.gda.pl/
– Sobecka A., Nieznane obrazy Philippa Sauerlanda, [w:] Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, [online] Nr 1(7)/2008, [dostęp: 15.03.2015]. Dostępny w Internecie: http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/quart/pdf//quart07_Sobecka.pdf