Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje V Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Ochrona dziedzictwa w XXI wieku”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 12 i 13 kwietnia 2019 r. w budynku Instytutu Historii Sztuki UJ, przy ul. Grodzkiej 53 w Krakowie.

konferencja_dziedzictwo foto

Najważniejszym i sztandarowym projektem realizowanym przez Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego jest organizacja corocznej konferencji pod nazwą „Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości”. Pierwsza konferencja odbyła się w marcu 2015 roku.

Na jubileuszowej, V Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości” pragniemy skupić się na problematyce ochrony dziedzictwa w XXI wieku. Chcemy spojrzeć na historyczne doktryny przez pryzmat współczesności, dostrzec nowe zagrożenia, jak i możliwości. Świeże spojrzenie młodych adeptów nauki na bieżące problemy jest bardzo ważne dla rozwoju opieki nad zabytkami i może nadać nową dynamikę w tym dyskursie.

Abstrakty prosimy wysyłać do 10 marca 2019 r. na adres: konferencja.dziedzictwo@gmail.com,
w tytule wpisując: “ABSTRAKT: [imię i nazwisko, tytuł referatu]”.
CFP zostało zamieszczone na stronie wydarzenia na FB: @konferencja.dziedzictwo.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym podanym powyżej.

Nasze Koło jest jedynym w Polsce które organizuje cykliczną konferencję, która jest nakierowana na interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienie ochrony dziedzictwa kulturowego. Konferencja skupia zarówno badaczy cieszących się autorytetem w środowisku naukowym i reprezentujących różne dziedziny zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego (np. historię sztuki, archeologię, antropologię kulturową, prawo) oraz studentów i doktorantów, którzy także reprezentują różne uczelnie i różne kierunki (np. Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Gdański, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), a których zainteresowania oscylują wokół wyżej wspomnianych zagadnień.

Żródło: informacja organizatora

logo konferencji-01

Szczegółowy plan wydarzenia udostępniony zostanie na FB: @konferencja.dziedzictwo oraz na stronie Koła: @odkuj.
W razie pytań Organizatorzy proszą o kontakt pod adresem: konferencja.dziedzictwo@gmail.com.

Zabytkoznawcy sztuki są patronem medialnym wydarzenia.