Znawcom i zainteresowanym tematem fałszerstw dzieł sztuki i problemów ich autentyczności historia obrazu „Rybak z siecią” Leona Wyczółkowskiego jest z pewnością świetnie znana. I o ile jest to historia kontrowersyjna, to również banalna, bo problem zakupu falsyfikatów dotyka nie tylko prywatnych kolekcjonerów, ale także instytucje publiczne. Nawet współczesne metody badawcze nie zawsze okazują się wystarczające aby eksperci mogli jednoznacznie określić co jest fałszerstwem a co nie.

Rybak z siecią, Leon Wyczółkowski

Po lewej „Rybak z siecią”, obraz olejny, własność Muzeum Narodowego w Krakowie. Po prawej akwarela należąca do Muzeum Narodowego w Gdańsku. fot. kultura.trojmiasto.pl za: Gazeta Wyborcza

Przypomnijmy zatem. W 2007 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku dokonało zakupu obrazu „Rybak z siecią” Leona Wyczółkowskiego datowanego na 1891 r. Akwarela, gwasz na tekturze o wymiarach 59×48 cm kosztował placówkę 80 tys. złotych. Prywatny sprzedawca dołączył do obrazu ekspertyzę wykonaną na swoje zlecenie przez prof. Jerzego Malinowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Można byłoby powiedzieć – wymarzony zakup. I może do dziś odwiedzając Muzeum Narodowe w Gdańsku z zachwytem oglądalibyśmy kolejny obraz mistrza Wyczółkowskiego, gdyby nie fakt, że jeszcze w 2007 r. media zaczęły podnosić, że dzieło… nie jest oryginałem. Instytucja dla absolutnej pewności zleciła kolejną ekspertyzę, tym razem technologiczną. Prof. Dariusz Markowski z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK stwierdził jednoznacznie: obraz nie mógł powstać w 1891 r. Wobec powyższego dyrektor muzeum skierował sprawę do prokuratury, gdzie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne miało zbadać autentyczność sygnatury Wyczółkowskiego. Przez osiem miesięcy sprawę szczegółowo analizowano. Nim jednak wnioski o fałszywości podpisu dotarły do prokuratury sprawa została umorzona. Dwie sprzeczne opinie ekspertów okazały się sprawę zanadto komplikować. W kolejnych latach badania nadal trwały, muzeum uznało dzieło za autentyczne. Wśród opinii niektórych ekspertów nadal jednak pojawiają się cienie wątpliwości.

źródła:
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,6289136,Rybak_w_sieci_ekspertyz.html [dostęp: 22.05.2019]
https://wiadomosci.wp.pl/rybak-z-siecia-z-gdanska-jednak-dzielem-wyczolkowskiego-6037425022800513a [dostęp: 22.05.2019]