„Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – badania i popularyzacja” – międzynarodowe spotkanie znawców architektury modernizmu w dniach 24-26 maja 2018 roku w Gdyni.

Konf 2018_grafika
Szósta międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” to kontynuacja wcześniejszych spotkań, które odbywają się co dwa lata od 2007 roku. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tym charakterze. Tematyka najbliższej konferencji koncentrować będzie się na badaniach i popularyzacji architektury modernistycznej. Podczas konferencji zostaną wręczone medale honorowe Prezydenta Miasta Gdyni „Civitas e Mari” – tym, którzy odważnie realizują marzenia. Zostaną one przyznane osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony i popularyzacji gdyńskiego modernizmu.

Nad stroną merytoryczną konferencji czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy. Referaty przedstawione podczas konferencji, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki. Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009, 2011 i 2014 i 2017 roku. Publikacje te są dostępne na stronie gdynia.pl/zabytki

PROGRAM

CZWARTEK 24 maja 2018 r.

10.00 Rozpoczęcie konferencji
Uroczystość związana z przystąpieniem Miasta Gdyni do organizacji DOCOMOMO
10:30 SESJA 1
1. dr Edward Denison, The Bartlett School of Architecture, University College London, Londyn, Wielka Brytania Marginal Modernism – New Horizons and Progressive Perspectives from a Small European Island / Modernizm na skraju: nowe horyzonty i nowoczesne wizje z małej europejskiej wyspy
2. dr inż. Wido Quist, DOCOMOMO Nederland, Uniwersytet Technologiczny w Delft, Delft, Holandia 30 years of Modernizing Modernism in the Netherland / 30 lat modernizowania modernizmu w Holandii
3. dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Politechnika Krakowska, Kraków Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera
4. Adriana Filinaite, Urząd Miasta Kowna, Wydział Dziedzictwa Kulturowego, Kowno, Litwa Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement / Kowno 1919-1939: stolica inspirowana modernizmem
PRZERWA
13:00 SESJA 2
5. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa Budownictwo jednorodzinne w Warszawie w latach 1945 – 1960. Podstawy, rozwój i architektura
6. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. PP, Politechnika Poznańska, Poznań Modernizm na peryferiach. Architektura i urbanistyka małych ośrodków miejskich
7. dr Małgorzata Korpała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa
Faktura i kolorystyka architektury 20-lecia międzywojennego Lwowskiej Szkoły Architektonicznej
8. mgr Maria Wąchała-Skindzier, mgr Magdalena Smaga, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków
Modernizm w Nowej Hucie
9. dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Politechnika Łódzka, Łódź
Architektura nowego rytuału. Badania nad powojennymi modernistycznymi ośrodkami wypoczynkowymi
PRZERWA 15.00 – 16.00
16:00 SESJA 3 – BLOK GDYŃSKI
10. dr hab. Andrzej Szczerski, prof. UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
Gdynia i geografia architektury modernistycznej w II Rzeczypospolitej
11. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Politechnika Gdańska, Gdańsk/ Gdynia Architektura gdyńskich kościołów okresu międzywojennego i jej powojenne kontynuacje
12. dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk/Gdynia Architektoniczne środki wyrazu w kształtowaniu modernistycznych witryn i parterów gdyńskich budynków
13. dr Marcin Szerle, mgr Weronika Szerle, Leibniz Science Campus Lipsk, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia
„Willa czynszowa” na gdyńskich Działkach Leśnych. Funkcjonalny i społeczny wymiar architektury mieszkaniowej dzielnicy, na tle równoległych realizacji doby modernizmu
14. dr Artur Tanikowski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Warszawa
Tel Awiw i Gdynia: miejskie pejzaże kulturowe

PIĄTEK 25 maja 2018 r.

9.00 Uroczystość wręczenia medali CIVITAS E MARI za ochronę dziedzictwa modernizmu
9:30 SESJA 1
1. prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, Kraków
Modernizm na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
2. dr Jeremie Hoffmann, Urząd Miasta Tel Awiw-Jafa, Departament Konserwacji Zabytków, Tel Awiw-Jafa, Izrael
From early to Post, HUL approach in Modern cities / Podejście HUL (Historic Urban Landscape) a miasta modernistyczne – rozwój koncepcji
3. prof. Adalberto del Bo, Politechnika w Mediolanie, Mediolan, Włochy
Modern architecture at the test of time. / Architektura modernistyczna wobec próby czasu
4. prof. Vincenzo Riso, Uniwersytet Minho, Braga, Portugalia
Teaching architectural design for the conservation of modern built heritage / Nauka projektowania a ochrona modernistycznego dziedzictwa
5. Carsten Bauer, Meisterschüler, Schaustelle Nachkriegsmoderne, Berlin, Niemcy
Modernist movements. A prospect of various civic organizations, focusing on Berlin’s architectural heritage protection / Ruchy modernistyczne. Perspektywa różnych organizacji obywatelskich zorientowana na ochronę dziedzictwa architektonicznego w Berlinie
PRZERWA
12:30 SESJA 2
6. mgr Medhanie Teklemariam, Asmara Heritage Project, Administracja Regionu Centralnego, Asmara, Erytrea
Asmara Modern Heritage Conservation: Lessons Learned and Future Perspectives / Ochrona modernistycznego dziedzictwa Asmary: doświadczenia i perspektywy
7. dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice
Architektura lat 60. i 70. XX w. na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Forma, ochrona, waloryzacja
8. dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Od „Schlesische Heimstätte” do „Die farbige Stadt” – kolorystyka modernistycznej architektury mieszkaniowej na Śląsku i w Niemczech w okresie międzywojennym
9. dr Małgorzata Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie, Szczecin Rozkwit modernizmu w Szczecinie w latach 20. i 30. Dzieje oraz ochrona konserwatorska obiektów w powojennym Szczecinie
10. dr hab. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska, Kraków
Tynki modernistycznego Krakowa. Problemy ochrony
11. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Gdańsk/ Gdynia
Architektura śródmieścia Gdyni – przedwojenne założenia i 90 lat realizacji
PRZERWA 15.00 – 16.00
16:00 SESJA 3
12. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Warszawa
Architektura niedokończona – problemy badawcze i konserwatorskie
13. dr hab. Aleksander Buriak, mgr Maria Rusinowa, Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Charków, Ukraina
Dlaczego wspaniała architektura wczesnego ukraińskiego modernizmu jest mało znana w świecie i niepopularna na Ukrainie
14. mgr inż. arch. Louis Stephen du Plessis, Uniwersytet Technologiczny w Durbanie, Republika Południowej Afryki
Modernist Influence in Durban – Design Responses of Low Rise Apartament Buildings / Modernistyczne wpływy w Durbanie i ich odzwierciedlenie w projektach niskiej zabudowy mieszkalnej
15. dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź
Rola detalu architektonicznego w propagowaniu modernizmu łódzkiego
16. dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska, Gliwice
Dom modernistyczny – inicjatywa badawcza i popularyzatorska w zakresie architektury XX w.

SOBOTA 26 maja 2018 r. – PREZENTACJA ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ W TERENIE

Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej konferencji.